Защото най-зеленият продукт е този, който не трябва да се заменя

Рециклирането остава на последно място

Активистката за опазване на околната среда Ани Леонард го казва най-точно: „Рециклирането е това, което правим, когато нямаме възможности да избегнем, поправим или използваме повторно продукта. В мантрата намаляване, ремонт, повторна употреба, рециклиране, рециклирането е на последно място.

Ако искате да намалите въздействието си върху околната среда, създайте тръби, които издържат поколения. Няма нужда да рециклирате това, което никога не е трябвало да бъде произведено на първо място.

Никой под петдесет години не е живял година без Деня на Земята и всяка компания се сблъсква с въпроси от скептични клиенти, които имат силно усещане за това какво смятат за екологично приемливо:

  • Струват ли си инвестицията нашите продукти?
  • Ще навредят ли нашите тръби на екологията на района, в който ще бъдат монтирани?
  • Какъв е екологичният отпечатък на продуктите?

Честните отговори изискват прозрачност. И това е, което ние обещаваме да ви дадем.

„Ние не правим само тръби. Ние създаваме дълготрайна водна инфраструктура, която защитава един от най-ценните елементи. Защото най-зеленият продукт е този, който не трябва да се заменя.“

W. Stangassinger, M. Ausserwinkler & T. Andersson, Amiblu Management Board

Amiblu Management Board: Wolfgang Stangassinger (CEO), Michael Ausserwinkler and Tomas Andersson (CTO/COO)

Дума, която се опитваме да избягваме

Избрахме да използваме думата устойчивост възможно най-малко. Защо? Да видим…

Устойчивостта изисква да не вземаме повече от природата, отколкото можем да върнем.

Но ние взимаме повече, отколкото даваме. Нито една човешка икономическа дейност все още не е устойчива.

Не бива да използваме думата устойчив, докато не се научим да осигуряваме водни мрежи, без да се намесваме в способността на природата да се регенерира и да поддържа голямо разнообразие от живот.

В бъдеще ще говорим за екологична отговорност. Ще стане кристално ясно, че всеки от нас е длъжен не само да осъзнава климатичната криза, но и да направи всичко възможно, за да защити нашата планета за бъдещите поколения.

Цели за отпечатъка на Amiblu

Оценка на жизнения цикъл за всеки отделен продукт

Детайлните проучвания показват, че 80-90 процента от въздействието на GRP продуктите върху околната среда се определя на етапа на проектиране. Оценката на жизнения цикъл (LCA) е мощен инструмент за научаване кои суровини или производствени етапи са най-критични за екологичните характеристики на продукта.

Създадохме най-изчерпателната платформа за LCA (оценка на жизнения цикъл) в тръбната индустрия. Това ни позволява внимателно да оценяваме и избираме най-екологичните суровини, дизайни и производствени процеси за нашите продукти.

Към днешна дата сме съставили LCA за над 1200 продукта, които представляват около 80% от продажбите. След това събрахме големите отчети в лесни за четене, стандартизирани за ЕС екологични продуктови декларации (EPD) и можем в рамките на часове да предоставим данните на заинтересованите страни, които искат да научат повече за въздействието върху околната среда на конкретен продукт.

Използвайки нашия генератор на LCA сценарии, можем бързо да сравним въглеродния отпечатък на различни продукти от всички заводи на Amiblu по метода „Cradle-to-gate“ (от суровина, през целия етап на производството до момента, в който е готов за продажба). Освен това можем да обучаваме заинтересованите страни относно въздействието на избора на суровини и да насочваме избора на продукти към по-екологични и по-отговорни опции.

Можем също да изчислим екологичните разходи на всеки проект в парична стойност и по този начин да остойностим ценния принос на природата.

Нашият отдаден екип от учени по околната среда работи ръка за ръка с всички отдели и нива на йерархия, тъй като искаме намаляването на въздействието върху околната среда да бъде част от работата на всеки отделен служител. Защото отношението ни към световната водна криза определя живота ни.

Оценките на жизнения цикъл на продуктите са само отправна точка

Научете повече за това как GRP превъзхожда другите материали и как Amiblu се стреми да се бори със световната водна криза.