GRP тръби по технология за центрофугално леене Hobas

Тръбите Amiblu, произведени по технологията на центрофугално леене на Hobas, съдържат стъклени влакна, термореактивни смоли (като ненаситена полиестерна смола или винилестерна смола), минерали и силициев пясък. Тръбите са кръгли с равен външен диаметър.

 

Тръбите Amiblu по технологията Hobas са произведени чрез центрофугално леене в 100% компютърно контролиран процес. Рамото на производствената машина захранва всички суровини – нарязани стъклени влакна, термореактивни смоли (ненаситена полиестерна смола или винилестерна смола) и подсилващи агенти – в бързо въртяща се матрица. Слой по слой, в предварително дефиниран процес, стената на тръбата се изгражда постепенно отвън навътре. Количествата на суровината, въведени от машината, се наблюдават и сравняват с желаните проектни стойности, за да се гарантира, че всеки продукт е напълно проследим по отношение на видовете и количествата използвани суровини. След като всички материали бъдат подадени в ротиращата матрица, скоростта на въртене се увеличава. Високата центрофугална сила до 75 g (g – земно ускорение) притиска материалите към стената на матрицата. Останалият въздух се извежда и суровините се сгъстяват до максимум като се създава висококачествена и плътна структура на стената на тръбата, без шупли. Използва се студена вода за охлаждане на матрицата, след като тръбата е извадена – краищата ѝ се изрязват и скосяват. Най-накрая се монтира муфа в единия край на тръбата.

 

Процесът на центрофугално леене гарантира, че тръбите са кръгли, дебелината на стената е еднаква по цялата дължина при точен външен диаметър и материалът показва висока якост на натиск, която е особено важна за полагане посредством безизкопна технология. Благодарение на триизмерното химическо свързване на термореактивната смола, тръбата запазва стабилността си дори в много топла среда. Конструкцията тип „сандвич“ на стената, също така гарантира, че тръбите могат да издържат на голямо натоварване без никакви проблеми и дава възможност на тръбите да бъдат пригодени според специфичните натоварвания.

Технически данни на Amiblu тръби по технологията Hobas*

Основни материали смола, стъклени влакна, пясък
Работна температура -50 °C до +70 °C, по-високи температури могат да бъдат разгледани за отделни проекти
Стандартни дължини 6 и 3 m, други дължини по заявка
Обхват на налягане PN 1-24
Очакван експлоатационен живот повече от 150 години
Корозионна защита не е необходима, тъй като използваните материали по своята същност са устойчиви на корозия
Хидравлична грапавина k = 0.01-0.016 mm (Колбрук-Уайт)
Устойчивост на промиване под налягане тествано съгласно DIN 19523

*Произвеждани и разпространявани от Amiblu на Европейския пазар към момента. За пълната гама продукти по технологията Hobas, моля посетете сайта www.hobas.com.

Pipes designed for generations