GRP trouby s technologií kontinuálního navíjení Flowtite

Trouby Amiblu vyráběné procesem navíjení jsou navrženy jako sendvičová konstrukce s využitím technologie kontinuálního navíjení Flowtite. Nekonečná skleněná vlákna s vysokou pevností odolávají namáhání vnitřním tlakem, zatímco sekaná krátká vlákna mají vynikající odolnost vůči axiálnímu namáhání, nárazu a zatížení při manipulaci. Konstrukce sklolaminátu se skládá ze silně vyztužených vrstev, které jsou odděleny kompaktním vyztuženým jádrem z křemičitého písku, které zajišťuje optimální tuhost potrubí. Spolu s ochrannými vrstvami je tato konstrukce schopná odolávat vysokým vnitřním tlakům a zajišťuje vynikající dlouhodobou tuhost trub.

 

Potrubí Amiblu s technologií Flowtite je vyráběno procesem spojitého navíjení na matrici válcovitého tvaru. Tento proces umožňuje použití nekonečné výztuže ze skelných vláken v obvodovém směru. U tlakového potrubí nebo potrubí ukládaného do otevřeného výkopu je zásadní napětí v obvodovém směru, takže využití spojité výztuže v tomto směru zajišťuje lepší vlastnosti výrobku s nižšími výrobními náklady.

Vzniká vysoce homogenní laminát s využitím jedinečných vlastností tří základních surovin: Kontinuální a sekaný roving ze skleněných vláken zajišťují vysokou obvodovou pevnost a axiální vyztužení, zatímco vyztužená písková vrstva zajistí vysokou tuhost díky dostatečné tloušťce. S využitím dvojitého dávkovače pryskyřic může výrobní zažízení Flowtite vytvořit speciální vnitřní ochrannou vrstvu pro nejrůznější aplikace, zatímco pro konstrukční a vnější část potrubí je použita pryskyřice standardního typu. Další materiály, jako například skelná rohož nebo polyesterová rohož, mohou být použity pro zlepšení odolnosti vůči abrazi, chemické odolnosti a ke konečným úpravám potrubí.

 

Stroj na výrobu navíjených sklolaminátových trub sestává z vřetena válcovitého tvaru tvořeného kontinuálním ocelovým pásem podepřeného nosníky. Jak se nosníky otáčejí, táhnou po obvodě ocelový pás a valivá ložiska umožňují podélný pohyb pásu tak, že se celé vřeteno nepřetržitě spirálovitě pohybuje směrem k výstupu ze sestavy. Při otáčení vřetena dochází k nepřetržitému nanášení všech kompozitních surovin, jejichž přesné množství kontrolují elektronické snímače. Jako první separační fólie, dále pak různé druhy a typy skleněných vláken napuštěných polyesterovou pryskyřicí. Konstrukční vrstvy jsou vyrobeny pouze ze skla a pryskyřice, zatímco jádrová vrstva obsahuje i čistý křemičitý písek. Jakmile je dokončen proces výroby trubky na vřetenu, nastává proces vytvrzování a následně je trubka nařezána na požadovanou délku. Konce potrubí jsou kalibrovány tak, aby odpovídaly rozměrům pro spojku.

Technická data potrubí Amiblu s technologií Flowtite*

Suroviny pryskyřice, skleněná vlákna, písek
Provozní teplota od -50°C do +70°C, vyšší teploty na základě individuálního posouzení
Standardní délky 12, 6 a 3 metry, jiné délky na vyžádání
Rozsah tlakových tříd PN 1-32
Předpokládaná životnost více než 150 let
Ochrana proti korozi není vyžadována, použité suroviny jsou netečné vůči korozi
Hydraulická drsnost k = 0,029 mm (Colebrook-White)
Odolnost vůči tlakovému čištění testováno v souladu s DIN 19523

* Pro evropské trhy je v současnosti vyráběno a distribuováno společností Amiblu. Úplný sortiment produktů s technologií Flowtite naleznete na webové stránce Flowtite www.flowtite.com.

Pipes designed for generations