Amiblu hållbara vattenlösningar – runt om i världen, dygnet runt

Amiblu förenar expertis, erfarenhet och global närvaro hos två ledare inom hållbara vattenlösningar i GRP: Flowtite och Hobas. Vi har decennier av erfarenhet av hundratals projekt inom avlopp, dricksvatten, industriell vattenförsörjning, irrigation och vattenkraft över hela världen.

wastewater pipes Czajka Poland, construction plant by night

Avloppsvatten:
Spillvatten- och dagvattensystem som aldrig kommer att korrodera

 

Amiblu avloppsledningar har en skräddarsydd konstruktion av rörstrukturen och är mycket motståndskraftiga mot frätande ämnen och därför idealiska för ledning av kommunalt avloppsvatten.

stormwater overflow system

Bräddavlopp (CSO) med separering av fasta ämnen:
Rening av kombinerade avlopp med utjämningsmagasin och bräddavlopp

 

Med bräddavlopp (CSO chamber) och Amiscreen erbjuder Amiblu smarta sätt att uppgradera överbelastade och potentiellt bristfälliga rörnät så att dessa kan fungera tillförlitligt under många ytterligare år.

potable water tank Pitomaca, Croatia

Dricksvatten:
Säker leverans av rent dricksvatten för generationer framöver

 

Testade och certifierade för dricksvattenkvalitet i många länder runt om i världen, Amiblu-rör utgör en lösning för generationer framöver.

GRP hydropower pipe Vangpollen hydropower plant

Vattenkraft:
Kraftproduktion med mindre utsläpp och mer uteffekt

 

Den mycket släta insidan på Amiblu-rör garanterar en låg fallförlust, maximal energiproduktion och konstanta hydrauliska egenskaper.

trenchless pipe installation, pipe jacking, microtunneling

Schaktfri teknik:
Det perfekta alternativet för 24-timmarsstäder att installera utan störningar

 

Med sin höga hållfasthet, lätta vikt, släta inre och yttre yta, och långa livslängd, är Amiblu-rör perfekt lämpade för schaktfria applikationer som rörtryckning och relining.

Amiblu NC Line pipes in Essen, Germany

Amiblu NC Line:
Utformad för att stärka de städer vi älskar

 

Amiblu NC Line-rör med sina icke-cirkulära tvärsnitt är perfekta för relining av gamla stadsavlopp, kulvertar och kanaler som ofta har icke-cirkulära former. Amiblu NC Line kan skräddarsys utifrån kundens krav och enkelt anpassas till olika former och geometrier.

Flowtite Orange pipes

Flowtite Orange:
Specialfoder för extrema förhållanden

 

Flowtite Orange möjliggör transport av vätskor som innehåller mycket nötande material såsom slam från gruvindustrin, dagvatten som innehåller extrema volymer sand och grus, och andra applikationer med extrem exponering för slitage.

Hobas PU pipe Oberaegeri

Hobas PU Line:
Det överlägset bästa röret. Även för de tuffaste förhållandena

 

Våra slagtåliga och extremt nötningsbeständiga GRP-rör är försedda med ett exceptionellt slitstarkt inre skyddslager och anpassas individuellt för varje projekt.

open trench, irrigation, pipe

Konstbevattning och råvatten:
En större skörd med mindre vatten, oavsett väder

 

Amiblu bevattningsrör möjliggör kontrollerad vattenfördelning med lågt underhåll och minskar avsevärt kostnaderna under systemets hela livscykel.

industrial pipes for desalination plant

Industri:
Nyckelfärdiga industriprojekt för en stark framtid

 

Amiblu-rör används inom olika typer av industrisektorer där extraordinära driftförhållanden kräver kemiskt, mekaniskt och termiskt beständiga rörmaterial.

laptop, tablet, smartphone, reference database

Amiblu referensdatabas:
Mer än 30 000 skäl till att välja Amiblu

 

En stor samling av projekt från hela världen som har genomförts med Hobas och Flowtite GRP-teknik.

Pipes designed for generations