GRP-rör med Amiblu NC Line-teknik

Amiblu NC Line-rör med sina icke-cirkulära tvärsnitt är perfekta för relining av gamla stadsavlopp, kulvertar och kanaler som ofta har icke-cirkulära former. Amiblu icke-cirkulära rör används också för nedgrävda installationer. De icke-cirkulära profilerna tillverkas med hjälp av en fiberlindningsteknik. Hartsimpregnerad kontinuerlig och huggen glasfiber lindas på en roterande icke-cirkulär form i en kontrollerad sekvens. Med hjälp av denna teknik tillverkas ett mycket kompakt laminat som framhäver de bästa egenskaperna i de tre grundläggande råmaterialen: glasfiber, harts och kvartssand. Amiblu NC Line kan skräddarsys utifrån kundens krav och enkelt anpassas till olika former och geometrier.

 

Amiblu NC Line uppfyller kraven i ISO 16611. ISO 16611:2017 sätter strikta riktlinjer för produktion och testning av icke-cirkulära rör. Externa organ bekräftar Amiblu-produkternas överensstämmelse.

Tekniska data för Amiblu NC Line-rör

Huvudsakliga råvaror harts, glasfiber, sand
Drifttemperatur -50 °C till +50 °C, högre temperaturer kan övervägas för enskilda projekt
Tvärsnitt (höjd/bredd) 300-4000 mm
Tryckområde PN 1
Förväntad livslängd över 150 år
Korrosionsskydd behövs inte eftersom materialen som används är naturligt korrosionsbeständiga
Beständighet mot högtrycksspolning testad enligt DIN 19523
Pipes designed for generations