GRP trouby vyráběné odstředivě litou technologií Hobas

Amiblu odstředivě lité potrubí Hobas je vyráběno ze sekaných skleněných vláken, pryskyřice (např. nenasycené polyesterové nebo vinylesterové pryskyřice), křemičitého písku a aditiv. Trubky jsou kruhové s konstantním vnějším průměrem.

 

Potrubí Amiblu s technologií Hobas je vyráběno odstředivým litím během plně automatického procesu. Rameno výrobního stroje dávkuje všechny suroviny – nasekaná skleněné vlákna, nenasycenou polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřici a další aditiva – do rotující formy. Stěna trubky je tak v předdefinovaném procesu vytvářena vrstvu po vrstvě od vnější strany směrem dovnitř potrubí. Množství materiálu dávkovaného strojem je monitorováno a porovnáváno s požadovanými návrhovými hodnotami tak, aby bylo zajištěno, že je každý výrobek plně dohledatelný s ohledem na typ a množství surovin. Po vložení všech surovin do formy se zvýší rychlost otáčení. Vysoká odstředivá síla až 75 G tlačí materiál ke stěně formy a maximálně jej zhutňuje, čímž je vytvářena vysoce kvalitní, tuhá a kompaktní stěna potrubí. Pro chlazení formy se používá studená voda. Po vytažení potrubí z formy jsou konce trubek zařezány a zkoseny hrany. Nakonec je na jeden konec každé trubky nasazena spojka.

 

Proces odstředivého lití zajišťuje, že jsou trubky kruhové, tloušťka stěny je rovnoměrná po celé délce s přesným vnějším průměrem a materiál vykazuje vysokou pevnost v podélném tlaku, která je obzvláště důležitá při protlačování. Díky trojrozměrné chemické vazbě pryskyřice zůstává trubka stabilní i ve velmi teplém prostředí. Sendvičová konstrukce stěny navíc zajišťuje, že potrubí dokáže bez problémů odolat vysokému zatížení a umožňuje přizpůsobení pevnosti potrubí tak, aby odpovídalo požadovaným specifickým směrům zatížení.

Technická data potrubí Amiblu s technologií Hobas*

Suroviny pryskyřice, skleněná vlákna, písek
Provozní teplota od -50°C do +70°C, vyšší teploty na základě individuálního posouzení
Standardní délky 6 a 3 metry, jiné délky na vyžádání
Rozsah tlakových tříd PN 1-24
Předpokládaná životnost více než 150 let
Ochrana proti korozi není vyžadována, použité suroviny jsou netečné vůči korozi
Hydraulická drsnost k = 0,01-0,016 mm (Colebrook-White)
Odolnost vůči tlakovému čištění testováno v souladu s DIN 19523

* Pro evropské trhy je v současnosti vyráběno a distribuováno společností Amiblu. Úplný sortiment výrobků s technologií Hobas naleznete na webových stránkách Hobas www.hobas.com.

Pipes designed for generations