Be the first to get the Amiblu Stream Magazine with cutting-edge information about sustainable water solutions!

Rury niekołowe Amiblu NC Line

Rury Amiblu NC Line o przekrojach niekołowych są idealnym rozwiązaniem do reliningu starej kanalizacji miejskiej, przepustów i kanałów, które bardzo często mają kształt niekołowy. Mogą być dostosowane do wymagań klienta i łatwo dopasowane do różnych kształtów i geometrii. Rury niekołowe Amiblu spełniają wymagania ISO 16611.

Rury niekołowe

NC Line egg profile illustration

Profil jajowy jest idealny do zastosowania w systemach kanalizacji ogólnospławnej. Wąski profil w dolnej części rury zapewnia dobry przepływ ścieków, podczas gdy górna, szersza sekcja radzi sobie z ulewnymi deszczami.

Rozmiar nominalny* 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 500-3000 mm
Grubość ścianki Panele przenoszące i nieprzenoszące obciążeń

Profil paraboliczny jest idealny do budowy przepustów pod drogami, do zbierania strumieni i małych rzek. Kształt umożliwia prowadzenie kontroli przez personel.

Rozmiar nominalny* 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 500-3000 mm
Grubość ścianki Panele przenoszące i nieprzenoszące obciążeń

Profil dzwonowy jest idealny do budowy przepustów pod drogami, do zbierania strumieni i małych rzek. Kształt umożliwia prowadzenie kontroli przez personel.

Rozmiar nominalny* 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 500-3000 mm
Grubość ścianki Panele przenoszące i nieprzenoszące obciążeń

* Rozmiar nominalny odnosi się do ISO 16611, tj. maksymalna wysokość wewnętrzna i szerokość. Wyżej wymienione są najczęściej używanymi profilami. Inne profile dostępne na życzenie. Większość profili może być wyprodukowanych z półkami.

Rury niekołowe

NC Line egg profile illustration

Profil jajowy jest idealny do zastosowania w systemach kanalizacji ogólnospławnej. Wąski profil w dolnej części rury zapewnia dobry przepływ ścieków, podczas gdy górna, szersza sekcja radzi sobie z ulewnymi deszczami.

Rozmiar nominalny* 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 500-3000 mm
Grubość ścianki Panele przenoszące i nieprzenoszące obciążeń

Profil paraboliczny jest idealny do budowy przepustów pod drogami, do zbierania strumieni i małych rzek. Kształt umożliwia prowadzenie kontroli przez personel.

Rozmiar nominalny* 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 500-3000 mm
Grubość ścianki Panele przenoszące i nieprzenoszące obciążeń

Profil dzwonowy jest idealny do budowy przepustów pod drogami, do zbierania strumieni i małych rzek. Kształt umożliwia prowadzenie kontroli przez personel.

Rozmiar nominalny* 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Długość nominalna 500-3000 mm
Grubość ścianki Panele przenoszące i nieprzenoszące obciążeń

* Rozmiar nominalny odnosi się do ISO 16611, tj. maksymalna wysokość wewnętrzna i szerokość. Wyżej wymienione są najczęściej używanymi profilami. Inne profile dostępne na życzenie. Większość profili może być wyprodukowanych z półkami.

Łączniki rur Amiblu NC Line

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar

Łączniki rur Amiblu NC Line

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) 1 bar
Pipes designed for generations