Amiblu udržateľné vodné riešenia nepretržite po celom svete

Amiblu prináša odborné znalosti, skúsenosti a globálnu stopu dvoch vedúcich výrobcov GRP potrubia pre riešenie udržateľnosti vodných zdrojov: Amiantit Flowtite a Hobas. Máme desiatky rokov skúseností so stovkami projektov pre pitnú vodu, odpadové vody, priemyselné vody, zavlažovanie a vodné elektrárne po celom svete.

wastewater pipes Czajka Poland, construction plant by night

Odpadová voda:
Systém pre kanalizácie a dažďové vody, ktoré nepodliehajú korózií

 

Kanalizačné potrubie Amiblu je navrhnuté presne na mieru a je vysoko odolné voči korozívnym látkam. Preto je ideálne pre odvádzanie komunálnych odpadových vôd.

stormwater overflow system

Systém CSO s pevnou retenciou:
Čistenie odpadových vôd s akumulačnou funkciou a prepadom pre dažďové vody

 

Vďaka komorám CSO (Combined Sewer Overfloat) a Amiscreen ponúka Amiblu dve jednoduché riešenia, ako vylepšiť preťaženie a potencionálne zlyhanie potrubnej siete tak, aby mohli byť spoľahlivo prevádzkované počas mnoho ďalších rokov.

potable water tank Pitomaca, Croatia

Pitná voda:
Bezpečné zásobovanie čistou pitnou vodou pre mnohé generácie

 

Potrubie Amiblu, ktoré bolo testované a certifikované pre styk s pitnou vodou v mnoho krajinách po celom svete predstavuje riešenie pre generácie.

GRP hydropower pipe Vangpollen hydropower plant

Vodná energia:
Výroba energie s nižšími emisiami a vyšším výkonom

 

Veľmi hladký vnútorný povrch potrubia Amiblu zaručuje nízke tlakové straty trením, maximálny energetický výkon a konštantné hydraulické vlastnosti.

trenchless pipe installation, pipe jacking, microtunneling

Bezvýkopové aplikácie:
Perfektná voľba pre plynulú inštaláciu v mestách bez obmedzenia dopravy na povrchu

 

Potrubia Amiblu sú vďaka svojej vysokej pevnosti, nízkej hmotnosti, hladkému vnútornému a vonkajšiemu povrchu a dlhej životnosti ideálne pre bezvýkopové aplikácie, ako je pretláčanie (mikrotuneláž) a relining.

Amiblu NC Line pipes in Essen, Germany

Amiblu NC Line:
Navrhnuté pre mestá, ktoré milujeme

 

Potrubie Amiblu NC Line so svojimi nekruhovými profilmi je ideálne pre relining starých mestských odpadových vôd, priepustov a kanálov, ktoré majú častokrát nekruhové tvary. Amiblu NC Line možno prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka a ľahko sa prispôsobí rôznym typom tvarov a geometrií.

Flowtite Orange pipes

Flowtite Orange:
Špeciálna vnútorná ochranná vrstva pre extrémne podmienky.

 

Flowite Orange umožňuje prepravu kvapalín obsahujúcich vysoko abrazívne materiály, ako sú kaly z ťažobného priemyslu, dažďová voda obsahujúca vysoký obsah piesku a štrku a ďalšie aplikácie s extrémnym opotrebovaním.

Hobas PU pipe Oberaegeri

Hobas PU Line:
Jednoznačne najlepšie potrubie aj pre najnáročnejšie podmienky.

 

Naše GRP potrubie s vysokou odolnosťou proti nárazu a proti extrémnemu opotrebovaniu majú mimoriadne odolnú vnútornú ochrannú vrstvu a sú prispôsobené pre každý projekt na základe požiadaviek.

open trench, irrigation, pipe

Zavlažovanie a privádzanie surovej vody:
Vyššia úroda a nižšie množstvo vody počas akéhokoľvek počasia

 

Potrubie Amiblu pre zavlažovanie umožňuje riadené rozloženie vody s nízkymi nákladmi na údržbu a jednoznačne znižuje celkové prevádzkové náklady po celú dobu životnosti systému.

industrial pipes for desalination plant

Priemysel:
Projekty na kľúč v priemyselných aplikáciách s dlhou životnosťou

 

Potrubie Amiblu sa používa pre rôzne priemyselné odvetvia, kde mimoriadne prevádzkové podmienky vyžadujú chemicky, mechanicky a tepelne odolné potrubie.

laptop, tablet, smartphone, reference database

Amiblu databáza referencií:
Viac než 30 000 dôvodov pre výber Amiblu

 

Rozsiahle množstvo projektov z celého sveta, ktoré boli realizované GRP technológiou Hobas a Flowtite.

Pipes designed for generations