Amiblu tvarovky

Tvarovky Amiblu možno vyrábať ako v štandardnom tak i neštandardnom prevedení podľa špecifikácie zákazníka a sú k dispozícií pre tlakové aj netlakové aplikácie. Pre zákazníkov po celom svete je k dispozícií viac ako 200 000 štandardných prevedení tvaroviek Amiblu. Tie sú navrhnuté na základe rozsiahleho výskumného programu a patentovaných konceptov, majú vysokú tuhosť a sú antikorózne. Amiblu výskumní pracovníci starostlivo analyzujú kritické napätie v oblúkoch, odbočkách a kolenách.

Štandardné tvarovky

Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 10 barov

Štandardné tvarovky

Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 32 barov
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Priemer (DN) 200-4000 mm
Tlak (PN) do 10 barov

Šachty

 

Amiblu GRP šachty sú vyrobené z nenasýtenej polyesterovej živice, vystužené sklenenými vláknami. Majú vnútornú ochrannú vrstvu – liner s možnosťou vystuženia sklenenými vláknami pre prípad vyššieho chemického znečistenia komunálnych odpadových vôd. Šachty a jej diely vyhovujú požiadavkám normy EN 14364 pre podzemné odvodnenia a kanalizácie.

 

Amiblu šachty sú vyrábané na mieru pre rôzne prevádzkové požiadavky. V prípade inštalácií do väčších hĺbok, napr. na skládkach, sú šachty navrhnuté s väčšou hrúbkou steny tak, aby sa zvýšila konštrukčná stabilita.

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie. Štandardné Amiblu šachty zodpovedajú požiadavkám EN 15383.

Priemer (DN) šachty 800-3000 mm

Šachty sú bežne vybavené so stúpadlami, rebríkom a zákrytovou doskou. Ostatné príslušenstvo je dodávané na vyžiadanie.

Priemer (DN) hlavného potrubia 1000-3000 mm
Priemer (DN) tangenciálnej šachty 1000-1200 mm

Ďalšie výrobky z GRP materiálu

Amiblu Amiscreen 3D illustration

Patentované systémové riešenie pre oddelenie pevných častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie.

DN hlavného potrubia 1800-3600 mm
Veľkosť filtračných otvorov 8 mm
Čistiaca kapacita do 4000 l/s
Retenčná kapacita na základe požiadavky (bez obmedzenia)
Amiblu Combined Sewer Overflow Chamber illustration

Patentované systémové riešenie pre jednotnú kanalizáciu s funkciou oddelenia častíc a plávajúcich nečistôt z dažďových vôd, vrátane retenčnej funkcie

DN hlavného potrubia 800-2000 mm
Prepadnuté množstvo 4000 l/s (DN 400-2000)
Amiblu Sand Trap illustration

Spoľahlivé, vysoko efektívne riešenie pre odstraňovanie pevných častíc v prívodoch k malým vodným elektrárňam. Chráni turbínu pred opotrebovaním.

DN prívodného potrubia do 1800 mm
Čistiaci účinok do 1.5 m³/s
Pipes designed for generations