Amiblu nekruhové profily (NC line)

Potrubie Amiblu NC Line so svojimi nekruhovými profilmi je ideálne pre relining starých mestských odpadových vôd, priepustov a kanálov, ktoré majú častokrát nekruhové tvary. Amiblu NC Line možno prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka a ľahko sa prispôsobí rôznym typom tvarov a geometrií. Amiblu NC Line splňuje požiadavky normy ISO 16611.

Nekruhové profily

NC Line egg profile illustration

Vajcový profil je ideálny pre kombinované kanalizačné systémy. Úzky profil v spodnej časti potrubia zaisťuje malý prietok splaškových vôd, zatiaľ čo horná a širšia časť je využitá pri silných dažďoch.

Nominálna veľkosť* 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Nominálne dĺžky 500-3000 mm
Hrúbka steny K dispozícií sú staticky nosné ako aj nenosné profily potrubia.

Tlamový profil je ideálny pre priepusty pod cestami, pre zber vody z potokov a malých riek. Tvar potrubia umožňuje vizuálnu kontrolu.

Nominálna veľkosť* 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Nominálne dĺžky 500-3000 mm
Hrúbka steny K dispozícií sú staticky nosné ako aj nenosné profily potrubia.

Oblúkový profil je ideálny pre priepusty pod cestami, pre zber vody z potokov a malých riek. Tvar potrubia umožňuje vizuálnu kontrolu.

Nominálna veľkosť* 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Nominálne dĺžky 500-3000 mm
Hrúbka steny K dispozícií sú staticky nosné ako aj nenosné profily potrubia.

* Nominálna veľkosť podľa ISO 16611, tj. maximálna vnútorná výška a šírka. Vyššie uvedené profily sú najčastejšie používané. Ďalšie profily sú k dispozícií na vyžiadanie. Väčšina profilov môže byť vyrobená so žlabom.

Nekruhové profily

NC Line egg profile illustration

Vajcový profil je ideálny pre kombinované kanalizačné systémy. Úzky profil v spodnej časti potrubia zaisťuje malý prietok splaškových vôd, zatiaľ čo horná a širšia časť je využitá pri silných dažďoch.

Nominálna veľkosť* 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Nominálne dĺžky 500-3000 mm
Hrúbka steny K dispozícií sú staticky nosné ako aj nenosné profily potrubia.

Tlamový profil je ideálny pre priepusty pod cestami, pre zber vody z potokov a malých riek. Tvar potrubia umožňuje vizuálnu kontrolu.

Nominálna veľkosť* 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Nominálne dĺžky 500-3000 mm
Hrúbka steny K dispozícií sú staticky nosné ako aj nenosné profily potrubia.

Oblúkový profil je ideálny pre priepusty pod cestami, pre zber vody z potokov a malých riek. Tvar potrubia umožňuje vizuálnu kontrolu.

Nominálna veľkosť* 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Nominálne dĺžky 500-3000 mm
Hrúbka steny K dispozícií sú staticky nosné ako aj nenosné profily potrubia.

* Nominálna veľkosť podľa ISO 16611, tj. maximálna vnútorná výška a šírka. Vyššie uvedené profily sú najčastejšie používané. Ďalšie profily sú k dispozícií na vyžiadanie. Väčšina profilov môže byť vyrobená so žlabom.

Spojovanie potrubia Amiblu NC line

Priemer (DN) 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Priemer (DN) 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar

Spojovanie potrubia Amiblu NC line

Priemer (DN) 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Priemer (DN) 300-4000 mm
Tlak (PN) 1 bar
Pipes designed for generations