Amiblu výrobky

Potrubia Amiblu sú vyrobené z plastov vystužených sklenenými vláknami (GRP). Skladajú sa z termosetových plastov, ako sú napríklad nenasýtená polyesterová alebo vinylesterová živica, sklenené vlákna a vytrvdzovacie činidlá. Ide o kompozičný materiál s tlakovou štruktúrou steny, ktorá umožňuje využitie špecifických vlastností jednotlivých materiálov pre dokončenie potrubia. GRP potrubie Amiblu je vhodné najmä pre korozné prostredie a môže byť inštalované rôznymi spôsobmi. Môžu byť ekonomicky navrhnuté pre netlakové a tlakové aplikácie zmenou množstva, umiestnenia a orientácie výstuže zo sklených vlákien. Širokú škálu produktov Amiblu dopĺňajú GRP spojky a tvarovky vyrábané na základe požiadavkov.

Pipes designed for generations