Konfigurator produktów Amiblu

Konfigurator produktów pomoże Ci w wygodny sposób przejrzeć portfolio naszych produktów. Wyszukaj interesujący Cię produkt w prosty sposób, krok po kroku, określając jego parametry.
Podane w konfiguratorze wymiary należy traktować jako wytyczne. W trwającym okresie przejściowym podane długości mogą się różnić w poszczególnych regionach i zakładach produkcyjnych. W celu uzyskania danych, które mają zastosowanie w Twoim regionie, skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem działu technicznego. Przedstawione dane produktowe nie są wyczerpujące, stanowią przegląd najczęściej używanych produktów. Inne wymiary i wzory dostępne na zapytanie.

Wszystkie podane wartości i liczby mogą nieznacznie różnić się z uwagi na tolerancje produkcyjne. Podane informacje i zalecenia odzwierciedlają stan wiedzy w momencie publikacji. Z tego też powodu, informacje te nie mogą być traktowane jako gwarancja wyraźna bądź domniemana. Wszystkie dane muszą być sprawdzone i w razie konieczności uzgodnione dla każdego induwidualnego przypadku. Amiblu nie ponosi żadnej odpwiedzialności. Dotyczy to błędów, pominięć i zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.