GRP potrubia s Amiblu technológiou NC Line

Potrubie Amiblu NC Line s nekruhovými prierezmi je ideálne pre rekonštrukciu starých mestských kanalizácií, priepustov a kanálov s nekruhovými profilmi. Nekruhové potrubia Amiblu sú tiež používané pre inštaláciu do otvorených výkopov. Nekruhové profily sú vyrábané špirálovým navíjacím procesom. Živica plnená nepretržite a nasekané sklenené vlákna sú navíjané na rotujúce oválne formy s riadenou sekvenciou. Pomocou tejto technológie je vytvorený homogénny sklolaminát, ktorý maximalizuje prínos troch základných surovín: sklenených vláken, živice a piesku. Amiblu NC Line je možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka a ľahko ho možno prispôsobiť rôznym typom tvarov a geometrii.

 

Amiblu NC Line splňuje požiadavky normy ISO 16611. Norma ISO 16611:2017 stanovuje prísne postupy ako vyrábať a testovať nekruhové potrubia. Splnenie požiadaviek je potvrdené nezávislými externými subjektmi.

Technické údaje Amiblu potrubia NC line

Suroviny živica, sklenené vlákna, piesok
Prevádzková teplota od -50°C do +50°C, vyššia teplota na základe individuálneho posúdenias
Profil potrubia (výška/šírka) 300-4000 mm
Rozsah tlakových tried PN 1
Predpokladaná životnosť viac než 150 rokov
Ochrana proti korózií nie je vyžadovaná, použité suroviny sú odolné voči korózií
Odolnosť voči tlakovému čisteniu testované v súlade s DIN 19523
Pipes designed for generations