Be the first to get the Amiblu Stream Magazine with cutting-edge information about sustainable water solutions!

Zrównoważenie środowiskowe GRP

Żywice termoutwardzalne stosowane w GRP są znacznie mocniejsze i bardziej wytrzymałe niż inne tworzywa sztuczne: większość produktów GRP ma żywotność powyżej 50 lat, rury Amiblu nawet więcej bo ponad 150 lat, to sprawia że są znacznie przyjaźniejsze dla środowiska. Na końcu cyklu życia, odpady GRP mogą być poszatkowane i przetransportowane np. do fabryk cementu, gdzie są ponownie wprowadzane do obiegu poprzez spalanie w piecu, dzięki czemu zastępują paliwa kopalniane.

 

W przypadku rur GRP zrównoważony jest ich proces produkcji, transport i instalacja. Charakterystyczna dla rur jest niska emisja dwutlenku węgla podczas produkcji, niskie koszty transportu, szybka instalacja i wydajność pracy. Są w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju wyzwaniami jak np. obciążenia gruntowe czy obciążenia ruchem ulicznym. Rury GRP zabezpieczają zasoby i chronią integralności sieci, dzięki szczelności pod ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym, odporności na korozję i ścieranie, odporność na przenikanie czynników atmosferycznych i korzeni a także odporność na odkształcenia.

Czy wiedziałeś, że…

 

Instalacja metodą mikrotunelowania 7 km rur Hobas GRP do Oczyszczalni Ścieków Czajka, pozwoliła na ograniczenie emisji CO2 o 376,734 ton, w porównaniu gdyby rury były montowane w wykopie otwartym. Ta zadziwiająca liczba dowodzi, że ograniczona została równowartość wielkości emisji 104,430 samochodów, a to wszystko dzięki kombinacji kilku korzystnych czynników: miktorunelowania – przyjaznej środowisku, oszczędzającej zasoby metodzie instalacji szczególnie dostosowanej do gęsto zaludnionych obszarów miejskich oraz zrównoważonego materiału GRP o wyjątkowo długiej żywotności.

Dlaczego GRP

Dlaczego GRP

zięki bardzo długiej żywotności materiału, najwyższej jakości oraz że są przyjazne dla środowiska, dlatego też produkty GRP są rozwiązaniem dla pokoleń i wnoszą wkład do każdego z trzech filarów zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważenie gospodarcze

Zrównoważenie gospodarcze

Zrównoważenie gospodarcze to zdolność do wspierania określonego poziomu ekonomicznej produkcji. Innymi słowy to proces alokacji i ochrony ograniczonych zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnych skutków społecznych i środowiskowych.

 

Zrównoważenie społeczne

Zrównoważenie społeczne

Zrównoważenie społeczne to zdolność systemu społecznego, takiego jak kraj, do utrzymywania określonego poziomu dobrobytu społecznego. Przyszłe pokolenia powinny mieć zapewniony taki sam lub nawet lepszy dostęp do zasobów społecznych niż obecne pokolenie. Ponadto, dostęp do zasobów społecznych powinien być równy dla wszystkich w ciągu pokolenia.

 

Pipes designed for generations