Be the first to get the Amiblu Stream Magazine with cutting-edge information about sustainable water solutions!

Rury GRP Amiblu NC Line

Rury Amiblu NC Line o przekrojach niekołowych są idealnym rozwiązaniem do reliningu starej kanalizacji miejskiej, przepustów i kanałów, które bardzo często mają kształt niekołowy. Rury niekołowe często używane są również do zastosowań w wykopie otwartym. Profile niekołowe produkowane są w technologii nawijania włókien. Podczas kontrolowanego procesu produkcyjnego, oblewane żywicą ciągłe i cięte włókna szklane są nawijane na obracający się niekołowy trzpień. Dzięki tej technologii powstaje bardzo gęsty laminat, który maksymalizuje udział trzech podstawowych surowców: włókna szklanego, żywicy i piasku. Panele Amiblu NC Line mogą być dostosowane do wymagań klienta i łatwo dopasowane do różnych kształtów i geometrii.

 

Rury niekołowe Amiblu spełniają wymagania ISO 16611, co zostało potwierdzone przez podmioty zewnętrzne. ISO 16611: 2017 określa dokładne wytyczne dotyczące produkcji i testowania rur niekołowych.

Dane techniczne rur Amiblu NC Line

Główne materiały żywica, włókna szklane, piasek
Zakres pracy temperatur -50 °C do +50 °C
Przekroje (wysokość/szerokość) 300-4000 mm
Zakres ciśnienia PN 1
Przewidywany czas eksploatacji ponad 150 lat
Ochrona antykorozyjna niewymagana, ponieważ zastosowane materiały są z natury odporne na korozję
Odporność na strumień wody po wysokim ciśnieniem testowana zgodnie z normą DIN 19523
Pipes designed for generations