Be the first to get the Amiblu Stream Magazine with cutting-edge information about sustainable water solutions!

Zrównoważenie społeczne GRP

Produkty GRP i technologie produkcji są zaprojektowane tak, by sprostać wymaganiom i możliwościom przyszłych i obecnych pokoleń.

 

Będąc niezwykle trwałym materiałem, GRP jest używane w różnych społecznie istotnych zastosowaniach m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, inżynierii wodno-ściekowej, w budownictwie mieszkaniowym, na placach budowy, w kolejnictwie i do produkcji sprzętu sportowego. Może wytrzymać złe warunki pogodowe przy minimalnym uszczerbku, charakteryzuje się długą żywotnością, niezależnie od zużycia.

 

Wkład rur GRP dla społeczeństwa i rozwoju społecznego jest również niezwykły: Zapewniają bezpieczny transport i dostępność wody, odgrywają znaczącą rolę w rolnictwie i przemyśle (najwięksi konsumenci wody), tworzą szczelne sieci wodociągowe i pomagają przeciwdziałać skutkom powodzi i suszom dzięki zbiornikom retencyjnym i magazynującym jak również indywidualnym rozwiązaniom dla oczyszczalni ścieków. Rozwiązania GRP dla elektrowni generują czystą i odnawialną energię dla przyszłych pokoleń. Instalowane metodami bezwykopowymi, znacznie zmniejszają zakłócenia wywołane hałasem, pyłem i zakłóceniami w ruchu ulicznym dostarczając strukturalne długoterminowe rozwiązania. Rury GRP mogą być wyposażone w system monitorowania w czasie rzeczywistym, co pozwala udoskonalić zarządzanie wodą i wykrywanie ewentualnych wycieków.

Czy wiesz, że…

 

Rosnąca populacja, a także coraz częstsze i dotkliwsze burze stanowią wyzwanie dla obszarów miejskich. Specjalne retencyjne i przepływowe konstrukcje mogą pomóc poradzić sobie z nadmiernym obciążeniem wodami burzowymi i ściekami oraz zawartym w nich cząstkami stałymi. Amiblu oferuje dwa szczególnie wydajne i zrównoważone rozwiązania: Zbiornik przelewowy dla kanalizacji ogólnospławnej oraz Amiscreen.

 

Obydwa rozwiązania wykonane są z GRP i mogą być podłączone do dowolnego systemy kanalizacyjnego. Składają się z elementów retencyjnych, które skutecznie oddzielają zawieszone cząstki stałe ze ścieków oraz z elementów pełniących funkcję magazynującą. System może być indywidualnie dopasowany do wymagań projektu, jest łatwy w utrzymaniu i wytrzymuje duże obciążenia przy minimalnym przykryciu.

Dlaczego GRP

Dlaczego GRP

Dzięki bardzo długiej żywotności materiału, najwyższej jakości oraz że są przyjazne dla środowiska, dlatego też produkty GRP są rozwiązaniem dla pokoleń i wnoszą wkład do każdego z trzech filarów zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważenie środowiskowe

Zrównoważenie środowiskowe

Zrównoważenie środowiskowe to zdolność do utrzymania zużycia źródeł odnawialnych i nieodnawialnych oraz zanieczyszczeń na poziomie, który nie będzie miał negatywnego wpływu na przyszłość naszej planety. Ten filar zrównoważonego rozwoju musi być traktowany priorytetowo: Jest to warunek wstępny równowagi społecznej i ekonomicznej.

 

Zrównoważenie gospodarcze

Zrównoważenie gospodarcze

Zrównoważenie gospodarcze to zdolność do wspierania określonego poziomu ekonomicznej produkcji. Innymi słowy to proces alokacji i ochrony ograniczonych zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnych skutków społecznych i środowiskowych.

 

Pipes designed for generations