Zrównoważenie środowiskowe GRP

Żywice termoutwardzalne stosowane w GRP są znacznie mocniejsze i bardziej wytrzymałe niż inne tworzywa sztuczne: większość produktów GRP ma żywotność powyżej 50 lat, rury Amiblu nawet więcej bo ponad 150 lat, to sprawia że są znacznie przyjaźniejsze dla środowiska. Na końcu cyklu życia, odpady GRP mogą być poszatkowane i przetransportowane np. do fabryk cementu, gdzie są ponownie wprowadzane do obiegu poprzez spalanie w piecu, dzięki czemu zastępują paliwa kopalniane.

W przypadku rur GRP zrównoważony jest ich proces produkcji, transport i instalacja. Charakterystyczna dla rur jest niska emisja dwutlenku węgla podczas produkcjiniskie koszty transportuszybka instalacja i wydajność pracy. Są w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju wyzwaniami jak np. obciążenia gruntowe czy obciążenia ruchem ulicznym. Rury GRP zabezpieczają zasoby i chronią integralności sieci, dzięki szczelności pod ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym, odporności na korozję i ścieranieodporność na przenikanie czynników atmosferycznych i korzeni a także odporność na odkształcenia.

Czy wiedziałeś, że…

Instalacja metodą mikrotunelowania 7 km rur Hobas GRP do Oczyszczalni Ścieków Czajka, pozwoliła na ograniczenie emisji CO2 o 376,734 ton, w porównaniu gdyby rury były montowane w wykopie otwartym. Ta zadziwiająca liczba dowodzi, że ograniczona została równowartość wielkości emisji 104,430 samochodów, a to wszystko dzięki kombinacji kilku korzystnych czynników: miktorunelowania – przyjaznej środowiskuoszczędzającej zasoby metodzie instalacji szczególnie dostosowanej do gęsto zaludnionych obszarów miejskich oraz zrównoważonego materiału GRP o wyjątkowo długiej żywotności.

Dane

Dane techniczne

Średnica, ciśnienie, sztywność i dużo więcej… Wszystkie techniczne dane, których potrzebujesz by zaprojektować, zainstalować i eksploatować nasze rurociągi.

Referencji

Baza referencji

Ponad 30 000 projektów w ponad 125 krajach i ponad 60 lat na rynku. Odkryj spektakularne i wymagające technicznie projekty z wykorzystaniem technologii Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) - zobacz naszą bazę referencji.

Footprint

Nasz ślad węglowy

Naszym celem jest, by do 2023 roku wyprodukować pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla rurę oraz do 2030 roku zostać firmą neutralną pod kątem emisji CO2. Wykorzystujemy posiadane zasoby — nasze doświadczenie, nasz głos i naszą sieć oddziałów — do walki z kryzysem klimatycznym i inspirowania ludzi na całym świecie, by szanowali wodę tak, jak powinniśmy.