Amiblu pretláčacie potrubie

Potrubia Amiblu sú vďaka svojej vysokej pevnosti, nízkej hmotnosti, hladkému vnútornému a vonkajšiemu povrchu a dlhej životnosti ideálne pre bezvýkopové aplikácie, ako je pretláčanie (mikrotuneláž) a relining.

Hobas jacking pipe illustration

Hobas potrubie navrhnuté pre odolanie vysokému tlaku pri pretláčaní. Obvykle používané pre pretláčanie (mikrotuneláž) pod cestami a železnicami. Odolnosť voči čisteniu tlakovou vodou podľa DIN 19523.

Priemer (de) 272-3600 mm
Tlak (PN) do 16 barov
Nominálne dĺžky 1-6 m
Tuhosť (SN) 32000 do 1000000 N/m²
Hobas jacking pipe illustration

Hobas potrubie navrhnuté pre odolanie vysokému tlaku pri pretláčaní. Obvykle používané pre pretláčanie (mikrotuneláž) pod cestami a železnicami. Odolnosť voči čisteniu tlakovou vodou podľa DIN 19523.

Priemer (de) 272-3600 mm
Tlak (PN) do 16 barov
Nominálne dĺžky 1-6 m
Tuhosť (SN) 32000 do 1000000 N/m²
Pipes designed for generations