Be the first to get the Amiblu Stream Magazine with cutting-edge information about sustainable water solutions!

Systemy przelewowe dla kanalizacji ogólnospławnej z funkcją separacji zanieczyszczeń

Gdy deszcz, wody opadowe i ścieki komunalne przepływają razem w połączonym kanale ściekowym, silne opady mogą prowadzić to krytycznych sytuacji: oczyszczalnie ścieków są przeciążone i duże ilości zanieczyszczonych wód wpływają do ekologicznie wrażliwych jezior i rzek. Konstrukcje przepływowe oferują rozwiązanie tego problemu. Amiblu dostarcza dwie szczególnie niezawodne i wydajne opcje – zbiornik przelewowy do kanalizacji ogólnospławnej (CSO) oraz Amiscreen.

 

Systemy Amiblu do kanalizacji ogólnospławnej stosowane są do oddzielenia z wody ściekowej zanieczyszczeń, które przekazywane są do oczyszczalni ścieków. Oczyszczona woda natomiast odprowadzana jest bezpośrednio do odbiornika.

Opatentowane modułowe rozwiązanie służące do odfiltrowywania zanieczyszczeń stałych i odpadów z wód opadowych, wyposażone także w funkcję magazynowania.

DN rura główna 1800-3600 mm
Rozmiar filtra 8 mm
Prędkość czyszczenia do 4000 l/s
Pojemność magazynowania zgodnie ze specyfikacją (dowolna)

Opatentowany modułowy burzowy system przelewowy z separatorem zanieczyszczeń stałych i funkcją magazynowania.

DN rura główna 800-2000 mm
Prędkość przepływu 4000 l/s (DN 400-2000)

Opatentowane modułowe rozwiązanie służące do odfiltrowywania zanieczyszczeń stałych i odpadów z wód opadowych, wyposażone także w funkcję magazynowania.

DN rura główna 1800-3600 mm
Rozmiar filtra 8 mm
Prędkość czyszczenia do 4000 l/s
Pojemność magazynowania zgodnie ze specyfikacją (dowolna)

Opatentowany modułowy burzowy system przelewowy z separatorem zanieczyszczeń stałych i funkcją magazynowania.

DN rura główna 800-2000 mm
Prędkość przepływu 4000 l/s (DN 400-2000)

Zalety:

  • niezawodny przelew wody deszczowej
  • niewymagający skomplikowanej konserwacji, samoczyszczący się system
  • optymalna separacja zanieczyszczeń (konstrukcja zwiększa efekt przepływu wtórnego)
  • dodatkowo może pełnić funkcje zbiornika magazynowania
  • system modułowy
  • pełna odporność na korozję
  • szybka instalacja
  • niewielka powierzchnia i wykop niezbędny podczas instalacji
Pipes designed for generations