Be the first to get the Amiblu Stream Magazine with cutting-edge information about sustainable water solutions!

Zrównoważone systemy rur GRP dla elektrowni wodnych

Pomagamy przekształcić słodką wodę w odnawialną energię dla pokoleń

 

Prawie 70% światowej energii odnawialnej jest wytwarzane przez elektrownie wodne. Ponieważ łatwo dostępne lokalizacje są już wykorzystane, by generować energię potrzebną dla miast i przemysłu, inżynierowie zajmujący się budową elektrowni wodnych kierują się do odleglejszych i trudniej dostępnych pod kątem geologicznym rejonów. Rozwiązania GRP Amiblu dla elektrowni wodnych są łatwe w instalacji i adaptacji we wszystkich rodzajach terenu. Pomagają wytworzyć więcej kWh i osiągnąć wyższe zwroty z inwestycji oraz niższe uderzenia hydrauliczne niż jakakolwiek inna rura. Przyjazne dla środowiska materiały wykorzystywane przy produkcji (np. żywica PET), jak również ograniczenie emisji CO2 podczas transportu i instalacji dzięki niewielkiemu ciężarowi rur sprawia, że rozwiązania GRP Amiblu dla elektrowni wodnych wspierają i przyśpieszają przejście do produkcji energii bez wykorzystania paliw kopalnianych.

Zalety Systemu rur Amiblu dla elektrowni wodnych:

  • Odporność na korozję: nie wymagają specjalnych powłok ani ochrony katodowej.
  • Niskie tarcie i straty ciśnienia dla maksymalnej wydajności energetycznej.
  • Niższe uderzenia hydrauliczne: 50 % stali i żeliwa sferoidalnego.
  • Testowana i certyfikowana jakość: Zatwierdzone do zastosowań w elektrowniach wodnych na całym świecie.
  • Odporność na ścieranie: Specjalne rozwiązania dla zastosowań narażonych na ekstremalne zużycie (Flowtite Orange)
  • Odporność na promienie UV: idealne dla instalacji naziemnych.
Flowtite pressure pipe illustration

Rura Flowtite zbrojona w kierunku obwodowym. Stosowana do budowy rurociągów wolnych od sił osiowych np. rurociągów zasilających turbiny w elektrowniach, magistrali ciśnieniowych, rurociągów dosyłowych i systemów wody chłodzącej.

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Wyjątkowo odporna na uderzenia, uniaxialna rura ciśnieniowa z głównym wzmocnieniem w kierunku obwodu. Przeznaczona do stosowania w hydroelektrowniach, instalacjach nawadniających, wodociągach oraz innych aplikacjach ciśnieniowych. Pozwala na stosowanie materiału wypełnieniowego o granulacji maks. do 64 mm (wymiary sita).

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Produkowana metodą odlewania odśrodkowego rura Hobas, zwykle używana w elektrowniach wodnych, do nawadniania, kanalizacji i innych aplikacji ciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-2555 mm
Ciśnienie (PN) do 24 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Niezwykle odporna na zużycie uniaxialna rura ciśnieniowa zaprojektowana m.in do stosowania w górnictwie jako rurociąg transportujący zawiesiny węglowe. Może być także wykorzystywana w innych aplikacjach, w których występuje bardzo duże zużycie i duże prędkości przepływu.

Zakres średnic (DN) 300-3000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Niezawodne, wysoce skuteczne rozwiązanie do usuwania zanieczyszczeń w małych elektrowniach wodnych. Chroni turbinę przed zużyciem.

DN penstock do 1800 mm
Wskaźnik czyszczenia do 1,5 m³/s
Flowtite pressure pipe illustration

Rura Flowtite zbrojona w kierunku obwodowym. Stosowana do budowy rurociągów wolnych od sił osiowych np. rurociągów zasilających turbiny w elektrowniach, magistrali ciśnieniowych, rurociągów dosyłowych i systemów wody chłodzącej.

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Wyjątkowo odporna na uderzenia, uniaxialna rura ciśnieniowa z głównym wzmocnieniem w kierunku obwodu. Przeznaczona do stosowania w hydroelektrowniach, instalacjach nawadniających, wodociągach oraz innych aplikacjach ciśnieniowych. Pozwala na stosowanie materiału wypełnieniowego o granulacji maks. do 64 mm (wymiary sita).

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Produkowana metodą odlewania odśrodkowego rura Hobas, zwykle używana w elektrowniach wodnych, do nawadniania, kanalizacji i innych aplikacji ciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-2555 mm
Ciśnienie (PN) do 24 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Niezwykle odporna na zużycie uniaxialna rura ciśnieniowa zaprojektowana m.in do stosowania w górnictwie jako rurociąg transportujący zawiesiny węglowe. Może być także wykorzystywana w innych aplikacjach, w których występuje bardzo duże zużycie i duże prędkości przepływu.

Zakres średnic (DN) 300-3000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Niezawodne, wysoce skuteczne rozwiązanie do usuwania zanieczyszczeń w małych elektrowniach wodnych. Chroni turbinę przed zużyciem.

DN penstock do 1800 mm
Wskaźnik czyszczenia do 1,5 m³/s
Pipes designed for generations