Be the first to get the Amiblu Stream Magazine with cutting-edge information about sustainable water solutions!

Systemy irygacyjne GRP dla rolnictwa

Nasza oferta: Najbardziej efektywne kosztowo pod kątem instalacji, eksploatacji i żywotności rozwiązanie

 

Rolnictwo jest największym konsumentem światowych zasobów świeżej wody. Wydajne i precyzyjne systemy irygacyjne mogą pomóc zaoszczędzić wodę i energię w przemyśle rolno-spożywczym i stanowią bufor chroniący przed zmiennością opadów wywołaną zmianami klimatu.

 

W przypadku rur wykorzystywanych w projektach irygacyjnych kluczowym wymogiem jest to, by zapobiegały utracie wody. Dla inwestora niezwykle istotne są również: przewidywany okres użytkowania rur oraz koszty związane z eksploatacją i instalacją. Amiblu oferuje rozwiązania spełniające wszystkie te wymogi: lekkie, szczelne i odporne na korozję rury, których przewidywany okres eksploatacji wynosi ponad 150 lat.

Zalety systemów irygacyjnych Amiblu:

  • Szczelna ścianka rury i łącznik zapobiegają infiltracji i stratom wody.
  • Doskonałe właściwości przepływu skutkują niższym kosztem pompowania.
  • Do wypełnienia wykopu możliwe jest użycie zasypki o większej granulacji i wykorzystanie rodzimych gruntów, co wpływa na redukcję kosztów instalacji.
  • Niewielkie wymagania dot. konserwacji dzięki minimalnemu gromadzeniu się szlamu i wysokiej odporności na ścieranie.
  • Odporność na obciążania gruntowe, obciążania strukturalne i aktywność sejsmiczną.
  • Odporność na korozję i promieniowanie UV.
Flowtite pressure pipe illustration

Rura Flowtite zbrojona w kierunku obwodowym. Stosowana do budowy rurociągów wolnych od sił osiowych np. rurociągów zasilających turbiny w elektrowniach, magistrali ciśnieniowych, rurociągów dosyłowych i systemów wody chłodzącej.

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Wyjątkowo odporna na uderzenia, uniaxialna rura ciśnieniowa z głównym wzmocnieniem w kierunku obwodu. Przeznaczona do stosowania w hydroelektrowniach, instalacjach nawadniających, wodociągach oraz innych aplikacjach ciśnieniowych. Pozwala na stosowanie materiału wypełnieniowego o granulacji maks. do 64 mm (wymiary sita).

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Produkowana metodą odlewania odśrodkowego rura Hobas, zwykle używana w elektrowniach wodnych, do nawadniania, kanalizacji i innych aplikacji ciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-2555 mm
Ciśnienie (PN) do 24 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²
Flowtite pressure pipe illustration

Rura Flowtite zbrojona w kierunku obwodowym. Stosowana do budowy rurociągów wolnych od sił osiowych np. rurociągów zasilających turbiny w elektrowniach, magistrali ciśnieniowych, rurociągów dosyłowych i systemów wody chłodzącej.

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Wyjątkowo odporna na uderzenia, uniaxialna rura ciśnieniowa z głównym wzmocnieniem w kierunku obwodu. Przeznaczona do stosowania w hydroelektrowniach, instalacjach nawadniających, wodociągach oraz innych aplikacjach ciśnieniowych. Pozwala na stosowanie materiału wypełnieniowego o granulacji maks. do 64 mm (wymiary sita).

Zakres średnic (DN) 300-4000 mm
Ciśnienie (PN) do 32 bar
Długość nominalna 12, 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²

Produkowana metodą odlewania odśrodkowego rura Hobas, zwykle używana w elektrowniach wodnych, do nawadniania, kanalizacji i innych aplikacji ciśnieniowych.

Zakres średnic (DN) 200-2555 mm
Ciśnienie (PN) do 24 bar
Długość nominalna 6, 3 m
Sztywność (SN) 5000/10000 N/m²
Pipes designed for generations