GRP potrubie vyrábané odstredivo liatou technológiou Hobas

Amiblu odstredivo liate potrubie Hobas je vyrábané z nasekaných sklenených vláken, živice (napr.: nenasýtenej polyesterovej alebo vinylesterovej živice), kremičitého piesku a aditív. Potrubia sú kruhové s konštantným vonkajším priemerom.

 

Potrubie Amiblu s technológiou Hobas je vyrábané odstredivým liatím počas plne automatického procesu. Rameno výrobného stroja dávkuje všetky suroviny – nasekané sklenené vlákna, nenasýtenú polyesterovú alebo vinylesterovú živicu a ďalšie aditíva – do rotujúcej formy. Stena potrubia je tak v preddefinovanom procese tvorená vrstvou po vrstve od vonkajšej strany smerom do vnútra potrubia. Množstvo materiálu dávkovaného strojom je monitorované a porovnávané s požadovanými návrhovými hodnotami tak, aby bolo zaistené, že každý výrobok je plne dohľadatelný s ohľadom na typ a množstvo surovín. Po vložení všetkých surovín do formy sa zvýši rýchlosť otáčania. Vysoká odstredivá sila až 75 G tlačí materiál ku stene formy a maximálne ho zhutňuje, čím je tvorená vysoko kvalitná, tuhá a kompaktná stena potrubia. Pre chladenie formy sa používa studená voda. Po vytiahnutí potrubia z formy sú konce potrubia odrezané a hrany sú skosené. Nakoniec je na jeden koniec každého potrubia nasadená spojka.

 

Proces odstredivého liatia zaisťuje, že sú potrubia kruhové, hrúbka steny je rovnomerná po celej dĺžke s presným vonkajším priemerom a materiál vykazuje vysokú pevnosť v pozdĺžnom tlaku, ktorá je obzvlášť dôležitá pri pretláčaní. Vďaka trojrozmernej chemickej väzbe živice zostáva potrubie stabilné aj vo veľmi teplom prostredí. Sendvičová konštrukcia steny naviac zaisťuje, že potrubie dokáže bez problémov odolať vysokému zaťaženiu a umožňuje prispôsobenie pevnosti potrubia tak, aby zodpovedalo požadovaným špecifickým smerom zaťaženia.

Technické údaje potrubia Amiblu s technológiou Hobas*

Suroviny živica, sklenené vlákna, piesok
Prevádzková teplota od -50°C do +70°C, vyššia teplota na základe individuálneho posúdenia
Štandardná dĺžka 6 a 3 metre, iné dĺžky na vyžiadanie
Rozsah tlakových tried PN 1-24
Predpokladaná životnosť viac než 150 rokov
Ochrana proti korózií nie je vyžadovaná, použité suroviny sú odolné voči korózií
Hydraulická drsnosť k = 0.01-0.016 mm (Colebrook-White)
Odolnosť voči tlakovému čisteniu testované v súlade s DIN 19523

* pre európsky trh je v súčasnosti vyrábané a distribuované spoločnosťou Amiblu. Úplný sortiment výrobkov s technológiou Hobas nájdete na webových stránkach Hobas www.hobas.com.

Pipes designed for generations