Amiblu Съдържание за изтегляне

Изтеглете нашите брошури, за да научите повече за Amiblu и света на GRP тръбопроводни системи.

Брошури

Amiblu GRP Pipe Systems

[PDF English]  |  [PDF German]

Sewer Pipe Systems

[PDF English]
[PDF German]
[PDF French]
[PDF Polish]

Potable Water Pipe Systems

[PDF English]
[PDF German]
[PDF French]

Potable Water Storage Systems

[PDF English]
[PDF German]

Hydropower Pipe Systems

[PDF English]
[PDF German]
[PDF French]

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Hobas Technical Product Data PN 1

[PDF English]
[PDF German]
[PDF Polish]
[PDF French]
[PDF Russian]

Flowtite Technical Product Data PN 1

[PDF English]
[PDF German]
[PDF Polish]
[PDF French]
[PDF Russian]

Hobas Technical Product Data
Pressure Pipes

[PDF English]
[PDF German]
[PDF Polish]
[PDF French]
[PDF Russian]

Flowtite Technical Product Data
Pressure Pipes

[PDF English]
[PDF German]
[PDF Polish]
[PDF French]
[PDF Russian]

ИНФОГРАФИКА

Infographic GRP pipes

[English]

Списание Stream

Amiblu Stream, May 2020

[PDF English]

Amiblu Stream, November 2019

[PDF English] |[PDF français]

Amiblu Stream, July 2019

[PDF English]

Amiblu Stream, April 2019

[PDF English]  |  [PDF German]

Amiblu Stream, October 2018

[PDF English]  |  [PDF German]

Amiblu Stream, July 2018

[PDF English]  |  [PDF German]

данни

Технически данни

Диаметър, налягане, коравина и много други... Всички технически факти, от които се нуждаете, за да планирате, полагате и управлявате нашите тръбопроводи.

Референции

База данни с референции

Над 30 000 проекта в над 125 държави за над 60 години: Открийте впечатляващи и предизвикателни от инженерна гледна точка дейности с технологиите на Amiblu (Flowtite, Hobas, Amiblu, Amiscreen) в нашата база данни с референции.

Отпечатък

Нашият отпечатък

Ние се стремим да предложим първата въглеродно неутрална тръба до 2023 г. и да станем въглеродно неутрална компания до 2030 г. Ние използваме ресурсите, с които разполагаме – нашия бизнес, нашия глас и нашата мрежа – за да се борим с климатичната криза и да вдъхновяваме хората по целия свят да ценят вода както подобава.