Hobas PU Line storage sewer

Rury Hobas PU Line dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Kotlinie Kłodzkiej

Trwa budowa suchego zbiornika Roztoki, gdzie dostarczyliśmy rury Hobas DN 3600 ze specjalnym linerem PU.

Zakres dostaw będzie także obejmować rury ze standardowym linerem, rury perforowane oraz studnie.