System przelewowy z rur Hobas PU Line w suchym zbiorniku przeciwpowodziowym Roztoki Bystrzyckie

Suchy Zbiornik Roztoki Bystrzyckie został wyposażony w niestandardowe rozwiązanie, a mianowicie jego system przelewowy został zaprojektowany w postaci dwóch podziemnych rurociągów o bardzo dużej średnicy tj. 3600mm!
To właśnie nimi nadmiar wody, która będzie się gromadziła w zbiorniku, będzie przepuszczany na dolne stanowisko.

Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić koszty wykonania i umożliwia dowolnie zagospodarować teren nad systemem przelewowym.
Najważniejszym było, by te rurociągi były wytrzymałe i żeby były odporne na działanie płynącej wody z rumoszem, więc wykonano je z rur Hobas PU Line.

Obejrzyj wideo z realizacji tego wyjątkowego projektu!