Amiblu Poland

Zmiana nazwy spółki w Dąbrowie Górniczej

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 08.03.2019 r. ulega zmianie nazwa spółki w Dąbrowie Górniczej z dotychczasowej

Hobas System Polska Sp. z o.o.
na:
Amiblu Poland Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega nazwa firmy dane jak: numery NIP i KRS, numery konta bankowego, adres stacjonarny oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Dane kontaktowe Amiblu w Polsce znajdą Państwo na stronie www.amiblu.com/pl/contact-us